Tuesday, October 23, 2018

KATEGORI SURAH

Kesemua 114 surah dalam al-Quran boleh dikategorikan berdasarkan beberapa asas. Ada ulama mengkategorikannya berdasarkan panjang pendek ayat dalam satu-satu surah. Berdasarkan asas ini, ulama Al-Quran mengelompokkan surah-surah kepada 4 kategori iaitu :


1. As-Sab'u at-thiwal (7 surah yang panjang), iaitu surah Al-Baqarah, Ali 'Imran, An-Nisa', Al-A'araf, Al-An'aam, Al-Maidah dan Yunus.

2. Al-Mi'un (surah dengan lebih 100 ayat), seperti Hud, Yusuf, Mu'minun dan lain-lain.

3. Al-Matsani (surah panjang tetapi kurang sedikit dari 100 ayat) seperti Al-Anfal, Al-Hijr dan sebagainya.

4. Al-Mufashshal (surah-surah pendek) seperti Ad-Dhuha, Al-Ikhlas dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment