Saturday, October 20, 2018

ALLAH TIDAK JEMU MENGAMPUNI

Daripada Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud :

"Iblis berkata kepada Tuhannya : 'Demi keperkasaan-Mu dan keagungan-Mu, aku akan selalu menyesatkan anak keturunan Adam selama roh masih berada dalam jasad mereka.' 

Allah S.W.T. menjawab : 'Demi keperkasaan-Ku dan keagungan-Ku, Aku akan selalu mengampuni mereka selagi mana mereka meminta keampunan daripada-Ku."

[Riwayat Ahmad]

No comments:

Post a Comment