Friday, May 12, 2017

ANAK ANUGERAH ALLAH...
Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin menjelaskan bahawa anak adalah amanah Allah kepada orang tua. Hatinya masih suci bagaikan acuan asli yang masih bersih daripada segala corak dan warna. Jika dibiasakan dan dibina untuk menjadi baik maka ia akan menjadi baik. Kedua-dua orang tua, para guru dan pendidiknya pun akan menuai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bila dibiasakan terhadap keburukan, maka buruklah jadinya.DIANTARA GAMBAR AKTIVITI ANAK-ANAK PELAJAR KELAS HAFAZAN MINGGUAN ^_^

No comments:

Post a Comment